Alfred Konrad Halling

A. Halling som blev 51 år gammal skulle under sin levnad komma att tillverka dolkar och konsttälknivar som i dag är mycket eftertraktade bland samlare. A. Halling var bl a lärling hos C. A. Norrströms änka innan han öppnade en egen smedja, först som ensamarbetande. Verksamheten som enligt Arne Marmér bör ha startat omkring 1870 kom med åren att utvidgas till att på 1890-talet sysselsätta ett 50-tal arbetare. Några år efter Hallings bortgång, 1921, tas verksamheten över av C. V. Heljestrands bolag.

Hallings konsttäljknivar håller hög klass med skaft i både masurbjörk och ebenholtz. Halling tillverkade även nedanstående konsttäljkniv av springknivmodell, en extremt sällsynt kniv, känner endast till två exemplar i USA utöver min egen.

image

Tunnlängd ca. 92 mm. Fjäderpåverkan vid bladutfällning, s.k. SPRÄTTFUNKTION, haklåsning, smednamnad på bladet, mässinglinjaler.
Extremt ovanlig, känner till två st. i USA + min egen.

image

Tunnlängd ca. 92 mm. Fjäderpåverkan vid bladutfällning, s.k. SPRÄTTFUNKTION, haklåsning, smednamnad på bladet, mässinglinjaler.
Extremt ovanlig, känner till två st. i USA + min egen.

image

ALFRED HALLING
1840 – 1921 v. omkr. 1870 – 1921
Tunnlängd: ca. 63 mm. Haklåsning, mässingslinjal med märkning 7, smedmärkning på bladet.

image

ALFRED HALLING
1840 – 1921 v. omkr. 1870 – 1921
Tunnlängd: ca. 63 mm. Haklåsning, mässingslinjal med märkning 7, smedmärkning på bladet.