Anders Johan Westersson

Mellan 1889-1905 drevs A. J. Westerssons kniffabrik, först av Anders Johan Westersson – efter hans frånfälle (1901) drev änkan Anna Sofia rörelsen vidare under samma namn.

Westersson sysselsatte några år efter starten, 1889, drygt tjugo arbetare. Dolkar, slidknivar och konsttäljknivar tillverkades. Enligt Arne Marmérs ”Knivar från Eskilstuna” så tillverkades även fick- och pennknivar i fabriken. En stor del av Westerssons produktion av konsttäljknivar var beställningar av Jernbolaget.

Westerssons konsttäljknivar tillhör inte de vanligare fynden.

image

Tunnlängd ca.96 mm.haklåsning, smedmärkt både på blad och mässinglinjal.