Barrelknife pictures

 

Erik Anton Berg (1856-1903)

image

E. A. BERG
1859 – 1903 verksam 1880 – 1959
Tunnlängd ca. 96 mm. Haklåsning, mässingslinjaler.
Smedmärkt E. A. Berg Eskilstuna Svezia på bladet. Mycket ovanlig på marknaden.

Berghaus patent se nedan under Segerström

Edgren

image

EDGREN
Tunnlängd ca. 84 mm. Stiftlåsning. Tillverkarnamnad på mässingslinjal.
Mindre vanlig på marknaden. Närmare uppgifter om Edgren saknas.

image

Jakob Walfrid Engström (1840-1880)

image

Jakob Walfrid Engström (1840-1880) v. 1864-1880
Tunnlängd ca. 82 mm. Smednamnad på bladet, haklåsning, mässingslinjaler.
Enligt Arne Marmér så var J. W. Engström den förste svenske tillverkaren av konstknivar.
Mindre vanlig på marknaden.

image

Jakob Walfrid Engström (1840-1880) v. 1864-1880
Tunnlängd ca. 82 mm. Smednamnad på bladet, haklåsning, mässingslinjaler.
Enligt Arne Marmér så var J. W. Engström den förste svenske tillverkaren av konstknivar.
Mindre vanlig på marknaden.

Johan Engström (1846-1915)

image

JOHAN ENGSTRÖM
1846 – 1915 v. 1874 – 1915
Tunnlängd ca.70 mm., stiftlåsning, smednamnad på mässinglinjal, Edv. Zinn elefant, 3 på bladet.
Knivfabrikör Johan Engström gjorde mycket stora leveranser åt Mr Zinn, som då även fick sitt namn på knivarna.

image

JOHAN ENGSTRÖM
1846 – 1915 v. 1874 – 1915
1. Stora tunnan: Tunnlängd ca. 243 mm.
2. Mellan tunnan: Tunnlängd ca. 94 mm. Namnad på mässingslinjal.
3. Lilla tunnan: Tunnlängd ca. 25 mm. Namnad på mässingslinjal.

image

JOHAN ENGSTRÖM
1846 – 1915 v. 1874 – 1915
Tunnlängd ca. 243 mm.

Alfred Konrad Halling (1840-1921)

image

ALFRED HALLING
1840 – 1921 v. omkr. 1870 – 1921
Tunnlängd ca. 92 mm. Fjäderpåverkan vid bladutfällning, s.k. SPRÄTTFUNKTION.
Haklåsning, smednamnad på bladet, mässinglinjaler.
Extremt ovanlig, känner till två st. i USA + min egen.

image

ALFRED HALLING
1840 – 1921 v. omkr. 1870 – 1921
Tunnlängd ca. 92 mm. Fjäderpåverkan vid bladutfällning, s.k. SPRÄTTFUNKTION.
Haklåsning, smednamnad på bladet, mässinglinjaler.
Extremt ovanlig, känner till två st. i USA + min egen.

image

ALFRED HALLING
1840 – 1921 v. omkr. 1870 – 1921
Tunnlängd: ca. 63 mm. Haklåsning, mässingslinjal med märkning 7, smedmärkning på bladet.

image

ALFRED HALLING
1840 – 1921 v. omkr. 1870 – 1921
Tunnlängd: ca. 63 mm. Haklåsning, mässingslinjal med märkning 7, smedmärkning på bladet.

Pär Hadar Adalbert Hallström (1853-1928)

image

HADAR HALLSTRÖM
1853 – 1928 v 1882 – 1917
TVÅBLADIG KONSTTÄLJKNIV
Tunnlängd ca.85 mm. bladmärkt H. Hallström Eskilstuna, på mässinglinjal märkt PATENT
Eget patent nr. 358 från 3 november 1885
Finns även en i nyskick på Eskilstuna Museum.
Ytterst sällsynt, troligen endast tillverkad i ett fåtal exemplar.

image

HADAR HALLSTRÖM
1853 – 1928 v 1882 – 1917
TVÅBLADIG KONSTTÄLJKNIV
Tunnlängd ca.85 mm. bladmärkt H. Hallström Eskilstuna, på mässinglinjal märkt PATENT
Eget patent nr. 358 från 3 november 1885
Finns även en i nyskick på Eskilstuna Museum.
Ytterst sällsynt, troligen endast tillverkad i ett fåtal exemplar.

Pontus Holmberg (1852-1893)

PONTUS  HOLMBERG.1852 – 93 v. 1876-1893
Broder Fritiof Holmberg 1860 – 1911 v. 1893-1911
Sonen Fritiof Ragnar 1889 – 1916 v. 1911 – 1916
Brodern Fritiof Ruben 1893 – 1952 v. 1916 -1951
Företaget köptes av A B  C.V. Heljestrand 1951 – avveckling  1960+ ?

image

1. Tunnlängd ca. 98 mm. stiftlåsning, vackert Fabriksmärke PH Sweden på den mässingbelagda stållinjalen, omärkt blad.
2. Tunnlängd ca. 100 mm. stiftlåsning. Made in Sweden + U på mässingslinjal, P. Holmberg Eskilstuna på bladet.
3. Tunnlängd ca. 95 mm. stiftlåsning, bladmärkt P. Holmberg + NK i en ring. A-B P. Holmberg Eskilstuna Sweden på mässingslinjal.
4.Tunnlängd ca. 71 mm. stiftlåsning, P.Holmberg Eskilstuna Sweden på mässinglinjal.
5. Tunnlängd ca. 64 mm. stiftlåsning, P. Holmberg Eskilstuna Sweden på den mässingbelagda stållinjalen, ornamenterad tunna i valnötsträ.
6.Tunnlängd ca. 26 mm. haklåsning, P Holmberg Eskilstuna på ena, Sweden på den andra mässinglinjalen.
7. Tunnlängd ca. 72 mm. stiftlåsning, P. Holmberg Eskilstuna Sweden på stållinjal.

image

Tunnlängd ca. 26 mm. haklåsning, P Holmberg Eskilstuna på ena, Sweden på den andra mässinglinjalen.

image

Tunnlängd ca. 98 mm. stiftlåsning, vackert Fabriksmärke PH Sweden på den mässingbelagda stållinjalen, omärkt blad.

image

Tunnlängd ca. 95 mm. stiftlåsning, bladmärkt P. Holmberg + NK i en ring. A-B P. Holmberg Eskilstuna Sweden på mässingslinjal.

image

Tunnlängd ca. 72 mm. stiftlåsning, P. Holmberg Eskilstuna Sweden på stållinjal.

image

Tunnlängd ca. 100 mm. stiftlåsning. Made in Sweden + U på mässingslinjal, P. Holmberg Eskilstuna på bladet.

Jernbolaget

image

image

JERNBOLAGET
Övre stora tunnan:
Tunnlängd 300 mm. haklåsning, bladmärkt Jernbolaget Eskilstuna.
Nedre tunnan: tunnlängd ca. 83 mm. haklåsning, på mässingslinjal märkt A. J. W samt Jernbolaget Eskilstuna.

image

JERNBOLAGET
Tunnlängd ca. 99 mm. haklåsning, bladmärkt Jernbolaget Eskilstuna Sweden, på mässinglinjal A.J.W och Jernbolaget Eskilstuna.

image

JERNBOLAGET
Haklåsning, bladmärkt Jernbolaget Eskilstuna Sweden, på mässingslinjal A.J.W. och Jernbolaget Eskilstuna. Tunnlängd ca. 99 mm. Således tillverkad av Anders Johan Westersson för Jernbolaget.

image

JERNBOLAGET
Tunnlängd ca. 117 mm. Haklåsning, på mässingslinjal märkt Jernbolaget Eskilstuna.

image

JERNBOLAGET
Tunnlängd ca. 55 mm. Haklåsning, märkt på mässingslinjal Jernbolaget Eskilstuna.

image

JERNBOLAGET
Tunnlängd ca.98 mm. stiftlåsning, märkt på mässinglinjal Eskilstuna Sweden + bolagets vackra logga med ankaret!

Carl Gustaf Larsson (1852-1933)

image

CARL GUSTAF LARSSON
13/2 1852 – 16/11 1933. Verksam i Eskilstuna före 1890 – 1894 Avflyttade till Kungsör 1894. 1900 egen smidesfabrik i Karlberg, Mariefred.
Tunnlängd ca. 96 mm. haklåsning, smedmärkt på bladet, mässinglinjaler.
S.k. ringfästet i mässing, på denna saknas ringhålet.

image

CARL GUSTAF LARSSON
13/2 1852 – 16/11 1933. Verksam i Eskilstuna före 1890 – 1894 Avflyttade till Kungsör 1894. 1900 egen smidesfabrik i Karlberg, Mariefred.
Tunnlängd ca.82 mm. smednamnad C.G.L. Eskilstuna på bladet, haklåsning, mässinglinjaler,
Svarvad mässing i ringfästet.

image

CARL GUSTAF LARSSON
13/2 1852 – 16/11 1933. Verksam i Eskilstuna före 1890 – 1894 Avflyttade till Kungsör 1894. 1900 egen smidesfabrik i Karlberg, Mariefred.
Tunnlängd ca.71 mm. smednamnad på bladet, haklåsning, mässinglinjaler samt svarvad mässing i ringfästet.

C. J. Lindström

image

CARL JOHAN LINDSTRÖM
1852-02-19 -1933-09-15 Verksam före 1900 upphörde 1909
Tunnlängd ca.83 mm. smednamnad på bladet, mässinglinjaler med haklåsning. Mycket ovanlig.

Erik Teodor Segerström (1840-1912) Carl Gustav Theodor Segerström (1875-  ) (Två generationer)

image

SEGERSTRÖM med BERGHAUS PATENT
Tunnlängd ca. 95 mm. haklåsning, blad med mejsel, såg, smednamnad på mässinglinjal, tunnan i masurbjörk ägarnamnad H. Baker. Ingen bladmärkning.

image

BERGHAUS PATENT, troligtvis Segerströms tillverkning.
Tunnlängd: ca. 122 mm.
Paul Berghaus var en fiskeutrustningsfabrikant och grossist i Göterborg, Paul Berghaus & Co. som fick patent på förbättringar på de sedan omkring tio år på marknaden befintliga konstknivarna. Den 5: e mars 1892 fick han patent på ”anordning med såg och skrufmejsel vid s.k. konstknifvar”.

image

BERGHAUS PATENT, troligtvis Segerströms tillverkning.
Tunnlängd: ca. 122 mm.

image

SEGERSTRÖM – ZINN
Tunnlängd ca. 106 mm. stiftlåsning, Edward Zinn Sweden märkt på blad, Segerström Eskilstuna Sweden på mässinglinjal, även SWEDEN stämpling på tunnan.

image

SEGERSTRÖM – ZINN
Tunnlängd ca. 106 mm. stiftlåsning, Edward Zinn Sweden märkt på blad, Segerström Eskilstuna Sweden på mässinglinjal, även SWEDEN stämpling på tunnan.

image

Överst: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 51 mm. tunnlängd ca. 94 mm. haklåsning,
smednamnad + PATENT på mässinglinjal.
Till höger:Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 48 mm. tunnlängd ca. 83 mm. haklåsning,
smednamnad + PATENT på mässinglinjal.
Till vänster: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 38 mm. tunnlängd ca. 73 mm. haklåsning, smednamnad på mässinglinjal.

image

image

Överst: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 51 mm. tunnlängd ca. 94 mm. haklåsning,
smednamnad + PATENT på mässinglinjal.
Mitten: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 48 mm. tunnlängd ca. 83 mm. haklåsning,
smednamnad + PATENT på mässinglinjal.
Nederst: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 38 mm. tunnlängd ca. 73 mm. haklåsning, smednamnad på mässinglinjal.

image

Överst: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 51 mm. tunnlängd ca. 94 mm. haklåsning,
smednamnad + PATENT på mässinglinjal.
Mitten: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 48 mm. tunnlängd ca. 83 mm. haklåsning,
smednamnad + PATENT på mässinglinjal.
Nederst: Konsttäljkniv med korkskruv, skruvlängd ca. 38 mm. tunnlängd ca. 73 mm. haklåsning, smednamnad på mässinglinjal.

image

Tunnlängd ca. 53 mm.
Stiftlåsning, smednamnad på mässingslinjal.

 

Klicka för för en intressant länk till en ”gökunge i tunnknivsboet” märkt G. A. L. Segerström.

Carl August Ström (1869-1937)

image

C.A . STRÖM
1869 – 1937 v. 1900 – 1937
Tunnlängd ca. 96 mm.,smednamnad på bladet, mässinglinjaler med haklåsning.
En stor artikel i Ströms tillverkning var den stora fickkniven modell 25. (Två blad och korkskruv)utöver konsttäljknivar.

Anders Johan Westersson (1847-1901)

image

ANDERS JOHAN WESTERSSON
1847 – 1901 v. 1889 – 1904 med änkan Annas hjälp åren 1901-1904 efter Anders Johans död.
Tunnlängd ca. 96 mm. haklåsning, smedmärkt både på blad och mässinglinjal.