Carl Gustaf Larsson

Arne Marmér skriver i Knivar från Eskilstuna att C. G. Larsson var lärling hos J. W. Engström. Inte så märkligt då att han under sin relativt korta verksamhetsperiod utöver fick- och pennknivar också tillverkade konsttäljknivar.Verksam i Eskilstuna  före 1890 – 1894. Verksamheten upphör då C. G. Larsson avflyttar till Kungsör hösten 1894.
C. G. Larsson hade egen smidesfabrik i  Karlberg, Mariefred år 1900.

Kännetecknande för hans konsttäljknivar är att ringfästet är i svarvad MÄSSING.
Enda tillverkaren jag funnit med den lösningen.

image

CARL GUSTAF LARSSON
13/2 1852 – 16/11 1933. Verksam i Eskilstuna före 1890 – 1894 Avflyttade till Kungsör 1894. 1900 egen smidesfabrik i Karlberg, Mariefred.
Tunnlängd ca. 96 mm. haklåsning, smedmärkt på bladet, mässinglinjaler.
S.k. ringfästet i mässing, på denna saknas ringhålet.