Hadar Hallström

Hadar Hallström utbildade sig till ingenjör varefter han hade en fantastisk karriär som knivfabrikör, en bana som kröntes med den ansvarsfulla posten som VD för Eskilstuna Sparbank. Många fickknivar och pennknivar bär Hallströms stämpel, ja faktum är att han även i begränsad omfattning tillverkade rakknivar. Dagens EKA (Eskilstuna Knivfabriks AB) har sina rötter i Hallströms Kniffabriks AB, grundad år 1882.

Hallström kom dock  endast att tillverka ett fåtal konsttäljknivar, sannolikt mindre än en handfull exemplar. Modellen som redovisas i Hallströms priskurant från 1892, en konsttäljkniv med två blad kom inte heller i produktion hos någon annan knivfabrikör. För Hadar Hallströms del blev detta hans enda bidrag till konsttäljknivarna, Hadar blev däremot en mycket stor fabrikör vad gäller penn- och fickknivar.

image

TVÅBLADIG KONSTTÄLJKNIV
Tunnlängd ca.85 mm. bladmärkt H. Hallström Eskilstuna, på mässinglinjal märkt PATENT
Eget patent nr. 358 från 3 november 1885
Finns även en i nyskick på Eskilstuna Museum.

Hallström var dock inte ensam om att ha konsttäljknivprojekt som aldrig gick i stor produktion. Vad inte många vet är att även Donatus Hedengran experimenterade på att ta fram en modell av konsttäljkniv. För Hedengrans del verkar dock inga knivar ha färdigställts, då det enda jag återfunnit är en överkryssad ”Konstknif med löstagbart blad” i en priskurant från tidigt 1900-tal. Hedengran gav kniven arbetsnamnet N: o 700. Kniven var tänkt att tillverkas med skaft av masurbjörk och skulle enligt planerna saluföras i två varianter en med och en utan korkskruv.