Knivstämplar

Mer än 160 smeder
Över 350 stämplar
Uppdaterad 2016-03-08
De sidhänvisningar som anges avser boken Knivar från Eskilstuna av Arne Marmér.  Den är oumbärlig för samlandet men finns tyvärr ej i handeln längre.
Jag har några exemplar kvar. Hör av dig om du vill köpa en bok så ordnar vi det.
Hasse

—A—


Anders Theodor Ahlström & Co. 
Boken Knivar från Eskilstuna, sid 29
Verksamhetsperiod: 1919-1962

image

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Andersson (1863-1936) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 31
Verksamhetsperiod:1891-1936

image

imageimage

 

imageimage

Axel Emanuel Anderson (1876-1948) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 34
Verksamhetsperiod: 1909-1946

image

 

Anders Andersson (1855-  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 35
Verksamhetsperiod: 1885-1909

image image

Anders Gustav Andersson 
(1837-1890) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 36
Verksamhetsperiod: före 1884-1890

image

 

A. L. Andersson & Co. Boken Knivar från Eskilstuna, sid 36
Verksamhetsperiod: 1920-1921

image

3691485B-DC32-4601-BCF7-564668D09194

 

 

 

Anton Valfrid Andersson (1868-1936) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 37
Verksamhetsperiod: omkring 1915- före 1921

image

 

Frans August Andersson (1873-1952) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 37
Verksamhetsperiod: omkring 1910- omkring 1915

image

 

Frans Oskar Andersson (1872-1950) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 38
Verksamhetsperiod: 1900-1946

image

 

Klaes Andersson (1864-1930) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 38
Verksamhetsperiod: 1888-1930

image

 

Sven Gustaf Andersson (1859-1923) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 39
Verksamhetsperiod: 1881- strax efter 1900

image

image

 


 

—B—

Erik Anton Berg (1856-1903) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 40

Verksamhetsperiod: 1880-1959 då Bacho tar över företaget

IMG_4519

 

 

 

 

 

Gustaf Johan Berg (1843-1878) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 42
Verksamhetsperiod: omkring 1863-1891

IMG_4508 IMG_4497

 

 

 

 

 

Frans Gustaf Bergman & Co. Boken Knivar från Eskilstuna, sid 43
Verksamhetsperiod: omkring 1890-1901

 

IMG_4407

 

 

 

 

 

P. E. Bergström

image

Karl Erik Bergström (1832-01-19 – 1901-01-19) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 232
Verksamhetsperiod: omkring 1855 –

image

 

Fadern, sonen samt sonhustrun sedemera änkan Björk
Boken Knivar från Eskilstuna, sid 44
Johan Erik Björk (1818-1880)
Verksamhetsperiod: 1850-1880

image-11

 

 

 

 

Johan Wilhelm Björk – överst i bild (1854-1894) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 44
Verksamhetsperiod: 1880-1894

 

image-10

 

 

 

 

Maria Erika Björk (Erika Maria Björk) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 44
Verksamhetsperiod: 1894-1919

IMG_4447

image-12

 

 

 

 

 

Frans Gustaf Björkqvist (1850-1915) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 45
Verksamhetsperiod: omkring 1880 – omkring1890

image

 

Blom & Lindblom Boken Knivar från Eskilstuna, sid 46
Verksamhetsperiod: 1954-1969

image

 

P. A. Blomberg

image

 

C. G. Blomqvist (1866-1934) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 48
Verksamhetsperiod: 1915-1977

IMG_4421 IMG_4418

 

 

 

 

 

Bokvist & Co.  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 200
Bild två
Verksamhetsperiod: 1920-1921

 

image 7f (2)

 

 

 

 

—C—

Emil Carlsson (1883-1976) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 52
Verksamhetsperiod: efter 1921-1925

IMG_4478

 

 

 

 

 

Johan Wiktor Carlsson (1876-1952) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 53
Verksamhetsperiod: 1910-1953

image imageimage

 

Albert Chorell (1852-1901) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 55

Verksamhetsperiod: 1876-1888

image

 

Ernst Sighid Chorell (1864-1924) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 201
Verksamhetsperiod: 1884-1924

image image image

 

Herman Theodor Chorell (1856-   )

IMG_4430

 

 

 

 

 


—D—

Carl Wahlfrid Dahlgren (1848-1922) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 57
Bild två
Verksamhetsperiod: 1870-1915

 

image

image

 

 

 

 

CWD.1 CWD.2

 

 

 

 

 

Carl Wilhelm Dahlberg (1839-1920) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 55
Verksamhetsperiod: 1864-1904

image

 

 


 

—E—

Conrad Eckerberg (1858-1888) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 61
Verksamhetsperiod: 1881-1899

image image

Edgren

IMG_4659

 

 

 

 

 

John August Eilitz (1854-  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 62
Verksamhetsperiod: 1876-1895, emigrerade därefter till Amerika

image

imageimage

EKA
Verksamhetsperiod: 1882 – fortfarande Boken Knivar från Eskilstuna, sid 63

(Från början Hadar Hallströms Knivfabriks AB som 1917 ombildades till Eskilstuna Kniffabriks AB i samband med försäljning. Mer om H Hallström nedan.)

imageimageimage

EKA (inom cirkel) ca1927-1943, Boken Knivar från Eskilstuna, sid
E.K.A. ESKILSTUNA SWEDEN ca 1935-1961,
E.K.A. SWEDEN ca 1935-1961,
EKA SWEDEN med små bokstäver den användes mellan ca 1929-1966,
EKA med Lutande E och A  rakt K 1967- fortfar.
EKA med lutande E och rakt K och A troligen endast kring 1966-67.
Eksta Fabriks AB Boken Knivar från Eskilstuna, sid 72
Verksamhetsperiod: 1973-1984

image

 

E. H. Englund 

image imageimage

 

Jakob Walfrid Engström (1840-1880) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 73
Verksamhetsperiod: 1864-1880

image

 

 

 

Johan Engström (1846-1915) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 74
Verksamhetsperiod: 1874- 1915

IMG_4705 IMG_4693

image

 

 

 

ebaytunna4

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Engqvist

image

 

 

 

 

image

 

 

 

 

Carl August Ericsson (1868-1929) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 76
Verksamhetsperiod: 1904-1906

image

C. Eriksson

image

 

 

 

 


Erik Albert Eriksson & Co. 
Boken Knivar från Eskilstuna, sid 78
Verksamhetsperiod: 1915-1920

image

 

 

 

 

Erik Engelbert Eriksson (1852-1924) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 79
Verksamhetsperiod: omkring 1876-1924

image image

 A. G. Erikson

image

 

 

 

 

 

Karl Eriksson verksamhetsperiod  1896-1908

 

 

 

 

 

S. V. Eriksson
Bild två

image42f

 

 

 

 

 

Eskilstuna Jernmanufaktur    Boken Knivar från Eskilstuna, sid 226

image

 

 

 

 

 

IMG_4487

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna Knivmaterial AB  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 79
Verksamhetsperiod: 1919-1937

image

 

E-slip O. E.

image

 

Eskilstuna Metallindustri Boken Knivar från Eskilstuna, sid 80
Verksamhetsperiod: 1954-1972

image

 

 


 

—F—

Erik Leonard Falk (1864-1943) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 81

Verksamhetsperiod: 1890-1906

image

Per August Fernström (1831-   ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 236

image

 

 

 

 

 

Anders Gustaf Fren (1818-1882) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 82
Verksamhetsperiod: omkring 1840-1882

image image

 

 


 

—G—

 

F. R. Glanselius

image

 

 

 

 

Nils Grönstrand (  – 1828)
image48

Anders Gustaf Gustafsson (1828-1913) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 83
Bild två
Verksamhetsperiod: 1869 – omkring 1890

image

 

 


 

—H—

 


Alfred Konrad Halling 
(1840-1921) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 85
Bild två
Verksamhetsperiod: omkring 1870-1921

image

A Halling.1

 

 

 

 

 

 

Pär Hadar Adalbert Hallström (1853-1928) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 86
Verksamhetsperiod: 1882-1917

image image image image image image imageimage imageimage

image

 

 

 

 

 

Tre generationer Hedengran

Fredrik Alexander Hedengran (1810-1874) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 91

image

Donatus Leonard Hedengran (1849-1924) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 91

image

imageimage

image image image imageimage image image image image image image image image image image image

 

Gustaf Alexander Hedengran (1878-1953) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 91
Samlad verksamhetsperiod familjen Hedengran: 1833-1916

Lundblad & Hedengran 
Verksamhetsperiod: 1903-1904

image

 

Levin Hedlund (1823-1899) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 94
Verksamhetsperiod: 1854-1870.

image

 

Hedström & Rosvall Boken Knivar från Eskilstuna, sid 95
Verksamhetsperiod: 1921-1930

image

image

Hedström & Westergren  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 203
Verksamhetsperiod: 1919 (1942) – före 1945

Fadern och sönerna Heljestrand Boken Knivar från Eskilstuna, sid 96
Olof Heljestrand (1781-1837)
Nils Fredrik Heljestrand (1808-1868)
Carl Viktor Heljestrand (1816-1861) – gav namn åt rörelsen
Aktiebolaget C. V. Heljestrands samlade verksamhetsperiod: 1808-1980

image imageimage

Carl Hellberg

 

 

 

 

Johan Alfred Hellberg (1860-1941) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 98
Bild två

image

image

 

 

 

 

Ernst Hellstedt & Co. AB
Verksamhetsperiod:1855 – omkring 1960

Hellstedt var grossist och tillverkade alltså inga egna knivar. Däremot beställde han mängder av knivar från Eskilstuna fabrikörer och fick sin egen stämpel inpräntat på dem.

image
Johan Hermansson (1865- ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 101
Verksamhetsperiod: omkring 1918 – omkring 1923

image

 

Pontus Holmberg (1852-1893) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 102
Verksamhetsperiod: 1876-1960

image

 

 

 

 

Hägg & Co.
Verksamhetsperiod: 1946-1952 Boken Knivar från Eskilstuna, sid 105

image

image

 

 


 

—I—

Carl Sune Ingman (1887-1958) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 106

image

Carl Sune Ingman & Co.
Verksamhetsperiod: 1929-1940 Boken Knivar från Eskilstuna, sid 106

image

 

 


 

—J—

Arvid Theodor Jakobsson (1877-1952) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 107
Verksamhetsperiod: omkring 1902 – efter 1929

image

 

Olof Janson (1853-1918) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 107
Verksamhetsperiod: efter 1913-1918

image image

 

Per Olof Janson (1871-1932) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 108
Verksamhetsperiod: 1904-1932

image

 Jernbolaget (1868 – 1966)
Jernbolaget

Emil Jonsson Boken Knivar från Eskilstuna, sid 109

Verksamhetsperiod: 1918-1921

image

 

Jonsson & Co. Boken Knivar från Eskilstuna, sid 110
Verksamhetsperiod: 1947-1960

image

 

 

 

 

 

Anders Johan Jonsson (1850-1932) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 111
Verksamhetsperiod: 1889-1904

image image image image image image

 

Johan Erik Jonsson (1880-1954)  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 112
Verksamhetsperiod: omkring 1902 – omkring 1910

image

 

Karl Efraim Jonsson (1881-1949) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 112
Verksamhetsperiod: omkring 1909-1949

image

image image

L. Jonsson

image

 

Hugo Jonsson (1892 – 1960) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 113
Verksamhetsperiod: 1917-1960

image

imageimage

 

Nils Jonsson (1842-1919) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 114
Bild två
Verksamhetsperiod: 1869-1919

image

 

 

 

 

E. A. Julin (1872-  )
Patent nummer 34449; 05-07-1911

 


—K—
Anders Karlsson (1862-1922) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 116
Verksamhetsperiod: 1890-1922

image image image image image image image image

 

Wilhelm Karlsson (1869-1940) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 118
Verksamhetsperiod: 1931-1940

image image

Karlsson & Nilsson Eskilstuna

image

 

 

 

 

 

Knivföretaget KIE Boken Knivar från Eskilstuna, sid 119
Verksamhetsperiod: 1975-1991

image

 

Knifbolaget senare Knivbolaget = tidig EKA-stämpel
Boken Knivar från Eskilstuna, sid 120
(Verksamhetsperiod: 1917-      )

image

image image

image

 

image image

 

ABK Detta är en tidig stämpel under första tiden för Knivfbolaget.

image

 

Knivsmeden Boken Knivar från Eskilstuna, sid 126
Verksamhetsperiod: 1991-

image image image image

 

 

 


 

—L—

Johan August Lafqvist (1833-  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 127
Verksamhetsperiod: 1852-1876

IMG_4551 IMG_4540

 

 

 

 

Carl Gustaf Larsson (1852-1933) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 128
Bild två
Verksamhetsperiod: före 1890 till 1894
CGL

CGL.2

 

 

 

 

 

Johan Erik Larsson (1844-1901) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 129
Verksamhetsperiod: omkring 1877 – omkring 1901
image

image image

image image image image image

 

K. E. Larsson Torshälla Boken

K.E. Larsson

Johan Wilhelm Lennberg (1834-1913)
Verksamhetsperiod: 1860-1905

image

 

Carl Emil Lindberg (1856-1898) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 130

Verksamhetsperiod: 1893-1898

image image image

 

L. A. Lindberg

image

 

 

Fritjof Lindberg & Co. Boken Knivar från Eskilstuna, sid 132
Verksamhetsperiod: 1912-1957

image imageimage

 

image

Johan Fredrik Lindkvist (1861-1944) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 133
Verksamhetsperiod: 1923-1940

image

 

Fritz Werner Lindmark (1879-1950) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 134
Verksamhetsperiod: omrking 1910 – omrking 1945

image image

Lindström (1852 – 1933)

0

Ljungkvist & Morell Boken Knivar från Eskilstuna, sid 136
Verksamhetsperiod: 1920-1941

 

image image imageimage

 

 

 

 

E. G. Ljungkvist (1867-1915)

image

 

 

 

 

Johan Olof Luthman (1862-1930) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 138
Verksamhetsperiod: 1923-1930

image

 

 


 

—M—

M. F. & Co.

image

 

 

 

 

 

Magnusson & Co. Boken Knivar från Eskilstuna, sid 139
Verksamhetsperiod: 1919 – omrking 1945

imageimageimage

 

Tre generationer Molin Boken Knivar från Eskilstuna, sid 141
Oskar Molin (1872-1937)
Verksamhetsperiod: 1894-1937

image

imageimage

 

Severin Molin (1895-1966) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 141
Verksamhetsperiod: 1937-1966

imageimage image

 

Karl Molin (1924 –  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 141
Verksamhetsperiod: 1966-1998

image image
Sammanlagd verksamhetsperiod: 1894-1998

 

 


 

—N—

G. A. Nejström

image

 

 

 

Lars August Norenius (1821-1883)
Boken Knivar från Eskilstuna, sid 144
Bild två
Verksamhetsperiod: okänd tid, (stora verktygskniven)

imageimage
image image image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Alfred Norrström (1828-1902) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 145
Verksamhetsperiod: 1852-1889

IMG_4584 IMG_4575

 

 

 

 

 

Fredric Christofer Nyberg (1833-1898) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 146

Verksamhetsperiod: 1864-1898

image

 

Franz Oscar Nyzell (1840-1880)
Verksamhetsperiod: omkring 1872 – omkring 1880

image image

 

Nyby Knivindustri Boken Knivar från Eskilstuna, sid 146
Verksamhetsperiod: 1947-1973

IMG_0077

image

 

 


 

—O—

Hjalmar Ohlsson (1888-1958) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 147
Verksamhetsperiod: 1927-1958

image

imageimage

 

image

image

 

 

 

 

 

C. A. Olsson
Verksamhetsperiod: 1909-1913

image

image

 

 

 

 

9C54EAA9-D90D-40A2-9469-E1366A05CCF7

 

 

 

 

 

Emil Olsson (1872-1928) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 149
Verksamhetsperiod: 1896-1967

imageimage image

image image image

image image 704258A5-E2C7-46F5-85AC-7BE388A15B4D

 

 

 

 

Erik Gustaf Olsson (1867-1950) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 156
Verksamhetsperiod: 1892-1946

image imageimage

 

 

Julius Olsson (1885-1969) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 158

Verksamhetsperiod: 1945-1950

image

 

Oscar Olsson

image

 

Ornamentik Ståletsnings AB Boken Knivar från Eskilstuna, sid 159
Verksamhetsperiod: 1905-1932

image

 

 


 

—P—

AB PAGOS

image

 

 

 


Johan Emil Peters
 (1869-1941) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 161
Bild två

Verksamhetsperiod: 1916 – omrking 1937

image

imageimage

 

 

 

 

Carl Fredrik Pettersson (1844-1888) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 162

Verksamhetsperiod: 1874-1888

image

 

J.A. Pettersson (1872-1959)

image

 

 

 

 

 

Per Johan Pettersson (1844-1906) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 162
P. J. P. stämplade knivar såväl med Eskilstuna som Torshälla i stämpeln.

Verksamhetsperiod: 1868-76 – 1906

imageimage

 

Sigfrid  Pettersson (1893-1957) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 163
Verksamhetsperiod: 1919-1957

image

 

 


 

—R—

Carl Otto Ryd (1855-1918) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 164

Verksamhetsperiod: 1876-1918 (1926)

image

imageimage

 

image image image

 

image image image

 

image image image

 

image image image

image image image image

 


 

 

 

 

 

 

 

—S—

T. S b. Boken
Teodor Sköldberg (1867-  )

image

 

 

 

 

Far och son Segerström Boken Knivar från Eskilstuna, sid 168
Erik Teodor Segerström (1840-1912)
Verksamhetsperiod: 1864-1912

image image image

 

image

Carl Gustav Theodor Segerström (1875-  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 168
Verksamhetsperiod: 1913-1925
Samlad verksamhetsperiod: 1864-1925

image

 

Carl August Ström (1869-1937) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 170

Verksamhetsperiod: 1900-1937

image

 

 

 

 

 

image

image

 

Strömwall
Johan Strömvall (1834-1870)

image

image

 

Adolf Ståhl (1843-02-13 – )

 

 

 

 

 

Tre generationer Ståhlberg Boken Knivar från Eskilstuna, sid 171

Anders Ståhlberg (1780-1848)
Lars Fredrik Ståhlberg (1812-1890)
ståhlbeg.1

 

 

 

 

Lambert Fredrik Ståhlberg (1850 –  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 171
Verksamhetsperiod avseende dolkar: 1836-1915

IMG_4642

 

 

 

 

 

Ståhl- och Metallprodukter    Boken Knivar från Eskilstuna, sid 173
Verksamhetsperiod: 1947-1952

image

 

Ståls

image

 

 

 

 

 

Stålvaru AB   Boken Knivar från Eskilstuna, sid 174

Verksamhetsperiod: 1946-1954,

image

image image

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

Ivan Svahn (1854-1906) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 177

Verksamhetsperiod: omkrking 1880 – 1900

image image

 

Frans Oskar Svalling (1841-1890) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 177
Verksamhetsperiod: 1860-1890

 

image

 

 

 

 

 

Emanuel Svalling (1813-1881) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 178
Verksamhetsperiod: 1836-1881

image image image

 

Jonas Fredrik Svalling (1790-1836) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 179
Verksamhetsperiod: 1813-1836

Far och son Svalling Boken Knivar från Eskilstuna, sid 180
Olof Fredrik Svalling (1810-1876) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 180

image image
Karl Fredrik Svalling (1832-1879) Boken Knivar från Eskilstuna, sid
Samlad verksamhetsperiod: 1832-1879

Svalling & Smerling
TORSHÄLLA

image

 

 

 

 

 

G. E. Svalling & Co
Gustaf Emanuel Svalling (1817-   )
Mölntorp

image

image

 

Sven Svenson (1855-  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 181
Verksamhetsperiod: före 1896 – efter 1900

image

 

Frans Walfrid Söderén (1842-1920) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 182

Verksamhetsperiod: 1871-1949

image image image

 

image image image

 

 


 

—T—

Taudiens Fickknivsfabrik  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 184
Verksamhetsperiod: 1945-1949

image

 

F. Thorson

image

 C. F. Toll

Fyra generationer Thydin  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 185

Anders Thydin (1763-1828)
Verksamhetsperiod: 1809-1828
Carl Gustav Thydin (1792-1851)
Verksamhetsperiod: 1840-1851
Erik Gustaf Thydin (1828-1892)
Verksamhetsperiod: 1855-1892
Carl Gustaf Thydin (1859-1926)
Verksamhetsperiod: 1892-1922
Samlad verksamhetsperiod: 1809-1922

image image image

image

 

Bröderna Trygg   Boken Knivar från Eskilstuna, sid 186
Verksamhetsperiod: 1947-1950

image

 

Törnblom & Hedengrans   Boken Knivar från Eskilstuna, sid 187
Verksamhetsperiod: 1900-1916

imageimageimage

 

Törnblom & Hernodh Knivindustri
Verksamhetsperiod: 1946-1975

image

image image

 

Fabriks AB. Klas Törnblom   Boken Knivar från Eskilstuna, sid 189
Verksamhetsperiod: 1916-1956
image imageimage

 

image image

  

—W—

Fridolf Walter

image

 

 

 

 

Anders Johan Westersson (1847-1901) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 191
Bild två

Verksamhetsperiod: 1889-1905

IMG_4626 IMG_4624

 

 

 

 

 

image

Per Gustaf Winterqvist
Verksamhetsperiod: 1822-1870

image

image-9

 

 

 

 

 

Carl Gustaf Winterqvist (1820-1874)
Verksamhetsperiod: 1855-1874

Per Viktor Winterqvist (1822-1893)
Verksamhetsperiod: 1855-1893

 

 


 

—Z—

Seth Reinhold Zilander (1856-  ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 192
Verksamhetsperiod: 1883-1891

imageimage

 

 

image

 

Zilander tis

 

 

 

 


 

—Ö—

Tre generationer Österberg  Boken Knivar från Eskilstuna, sid 193

Lars Gustaf Österberg (1803-1864) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 193

imageimageimage
Carl Viktor Österberg senior (1830-1875) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 193

image
Carl Viktor Österberg junior (1861-1949) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 193
Samlad verksamhetsperiod: 1824-1931

image

image image

image image image

Frans Magnus Österberg (1834-1886) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 197
Bild två

Verksamhetsperiod: 1860-1886

imageimage

 

 

 

 

 

C Östling
Carl Leonard Östling (1847-1918)

IMG_2042

 

 

 

 

Herman Leander Östman (1885-1945) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 197
Verksamhetsperiod: omkring 1925 – omrking 1945
image

Ruben Konstantin Östman (1888- ) Boken Knivar från Eskilstuna, sid 198
Verksamhetsperiod: omrking 1940 – omrking 1950
image