Korkskruvsknivar

 

                                       Några olika korkskruvslösningar på fickknivar.

Här kommer några som är relativt vanliga, dessa är tagna ur min egen Eskilstunasamling.

 

image

 

 

Om vi börjar klockan 12 på bilden så har vi….

 

Klockan 12:  EMIL OLSSON nr 38 med Hammesfahrs patentskruv, en s.k. svängskruv. Den klart mest tillverkad av E-tunasmederna efter den traditionella korkskruven.

Klockan  1:  J.E. LARSSON nr. 78, s.k. springskruv, två eggblad, porterkrok som nedtryckes för springutfällning av korkskruven, pärlemorskaft. Johan Erik Larsson var verksam åren 1877 – 1901 i Eskilstuna.

Fickknivar med s.k. springskruv,(som regel bladfjäderhjälp vid utfällning av korkskruven), är de mest svårfunna tillsammans med  Segerströms tunnknivar med korkskruv.

Klockan  3:  Bladstämplad EXTRA PRIMA. Här ligger korskruven skyddad under en nagelfil som är reklamstämplad Gislaved Cord, två eggblad, celluloidskaft. Tillverkare Törnblom & Hedengran.

Klockan 5: EMIL OLSSON nr. 21 med Mullers patentskruv en korkskruv som utdrages och uppfälles. Två eggblad samt pärlemorskaft.

Klockan 6:  C.V. ÖSTERBERG nr. 12, s.k. springskruv, två eggblad, porterkrok, helstålskniv.

Klockan  7:  LJUNGKVIST & MORELL, Specialare som utdrages och uppfälles, två eggblad , pärlemorskaft.

Klockan  9:  C. ECKERBERG, nr.242, s.k. springskruv, två eggblad porterkrok samt elfenbensskaft.

Klockan 11:   JULIN: s patent stämplad ESKILSTUNA springfunktion på korkskruven med knapp, två eggblad samt pärlemorskaft.  

I mitten; E.T. SEGERSTRÖM:s 1893 patenterade korkskruv på konstknifv, (tunnkniv), ett eggblad, tunnlängd 83 mm. Tillverkades i tre storlekar, tunnlängd 73 mm., 83 mm. samt 95 mm. med utvald extra fin kvalité  på masurbjörken i tunnorna. Mindre vanligt förekommande.

 

Utöver mina ovanstående egna har jag fått bilder på två som en seriös korkskruv – knivsamlare i Danmark, Jens Arnbjerg, bidragit med, tack.

 

 image

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild  1  C.O. RYD s.k. springskruv, två eggblad, porterkrok samt pärlemorskaft.

Bild. 2  S. ANDERSSON s.k. springskruv, två eggblad, porterkrok samt pärlemorskaft.

– – –

Tack du samlarkollega för ett mycket trevligt bidrag till denna sida.
Knivmodell nr. 41 från en av de absolut förnämligaste knivtillverkarna som funnits
i Eskilstuna, HEDENGRAN & SON, 1833 – 1916.

image

imageimageimage


Denna uppfinning afser en förbättrad anordning för korkskrufvens fasthållning uti en ficknif och för att täcka densamma , då den är infälld uti knifven”!

Så står det i Donatus L.A. Hedengrans ansökan till patent. Patentet fick nr.75, beviljat 25 april 1885.
Av bilder framgår att när den nagelfilsskurna skivan vrides åt sidan springer korkskruven upp tack vare en bladfäder. Skivan (nagelfilen) återföres till ursprungsläget där den låser korkskruven i upprätt läge.  De kunde de gamle mästarne !

image

Hedengran nr 27 med sprättskruv

 

Skulle du hemsidesbesökare ha ytterligare någon ovanlig korkskruvslösnig på en fickkniv vore jag tacksam att få ta del av den.