Låsningar på konsttäljknivar

De vanligaste kniv i tunnan låsningarna är Haklåsning samt Stiftlåsning.

Det finns några till men de nyttjas inte till våra svensktillverkade  s.k. tunnknivar så de kan vi nu lämna därhän.

Haklåsningen är den klart vanligaste, det var den som var allena rådande från början, den som Johan Engström hade på sitt patent 1882.

Vem som började med stiftlåsningen är inte helt utrett men bland mina ”stora”tunnknivsmeder så är det Johan Engström, Segerström samt P. Holmberg som blandat och gett mellan hak – stiftlåsningarna!

Själv tror jag att det var Pontus Holmberg som startade med stiftlåsningen för där har jag endast sett en 25 mm. tunnkniv med s.k. haklåsning de övriga därifrån har varit med stiftlåsning. Det troliga är nog att han inte startade sin tunnknivstillverkning med 25 mm. tunnorna. Troligen startade han från början med stiftlåsning, ser i hans katalog 1937 att t.ex en modell 8 som var den minsta med 25 mm. tunna kostade, 31,90 per dussin medan modell 01 med en tunnlängd på 113 mm. kostade 30,00 per dussin!

Så här är de olika låsningarna konstruerade.

Haklåsning

image

Där är ett tillfilat hak i låsfjädern som i sin tur är fastnitad vid en av mässingslinjalerna med bladet, samtidigt som det är en låsklack, (tillfilad nit), nitad inifrån i den stålholken på tunnan där linjaler med blad är låst.

De båda stålholkarna tjänstgör som förstärkande ändavslutningar till skaftet, (tunnan), som utan dem inte skulle klara påfrestningarna oavsett det brukliga skaftets materiel.

Stiftlåsning

image

Här är det ett hål i fjädern på linjalen med ett stift fastnitat i holken som tillsammans utgör låsning. Troligen ett enklare samt framställningsmässigt billigare alternativ.