Lars August Norenius

image

148 mm, 370 gram.

148 mm, 370 gram.

148 mm, 370 gram.

148 mm, 370 gram.

148 mm, 370 gram.

148 mm, 370 gram.

140 mm, 404 gram.

140 mm, 404 gram.

140 mm, 404 gram.

140 mm, 404 gram.

148 mm, 314 gram.

148 mm, 314 gram.
Lånebild

148 mm, 314 gram.

148 mm, 314 gram.
Lånebild

 

140 mm, 375 gram.

140 mm, 375 gram.
Lånebild

140 mm, 375 gram.

140 mm, 375 gram.
Lånebild

EN KNIFVSMEDS LIFV SAMT LEFVERNE PÅ 1800-TALET

Denna berättelse är en återgivning av vad som gått att få fram genom släktforskning på knivsmeden LARS AUGUST NORENIUS 1821 – 1883.

Vi kan börja redan på 1700-talet då LARS AUGUST farfar Olof Norenius föddes den 9 maj 1756 i Nora och dog i Håkansbo, Ramshyttan i Ramsberg den 16 mars 1800 i lungsot, ej fyllda 44 år. Till yrket var han ”Schol Mästare och Vice Klockare” i Ramsbergs församling.

LARS AUGUST far Carl Gustaf Norenius föddes i Ramsberg den 28 april 1796 som fjärde barn i syskonkullen. Efter faderns död 1800 flyttade han runt lite med sin mor, Margareta (Greta) Ericsdotter, de hamnar så småningom i Arboga där modern gifter om sig (1807) med Slaktaren Anders Ramberg. Som 15-åring (1811) flyttar Carl Gustaf Norenius från Arboga till Eskilstuna som lärling hos Smideshandlare Liman. Enligt Husförhörslängden i Arboga återvände han till Arboga redan 1812. Han blir kvar där hos sin mor och styvfar fram till den 22/8 1815 då han åter flyttar till Eskilstuna.
Carl Gustaf jobbar som Smidesdräng hos Smideshandlaren Lars Gustaf Björklund, Gård nr 61. Då Björklund dör 1815 verkar Carl Gustaf Norenius fatta tycke för änkan Maja Stina Söderqvist, född 20/12 1785 i Örebro. Hon blir gravid och de gifter sig i Eskilstuna den 29/3 1816. De bor kvar på Gård nr 61.
Carl Gustaf Norenius är ju bara 20 år vid den här tiden och han får 2 styvbarn i samband med vigseln.

Hennes barn: Lars Fredrik Björklund född den 19/8 1810 i Eskilstuna
Stina Mathilda Björklund född 7/8 1815 i Eskilstuna (föddes efter faderns död)

Gemensamt barn: Maria Albertina född den 2/8 1816 i Eskilstuna

Hela familjen flyttar till Ramsberg 1817.

I Husförhörslängden från Ramsberg kan man utläsa följande
De kom till Ramshyttan, Gästgivargården 1817. Carl Gustaf Norenius står skriven som Gästgivare.

De får en son : Carl Herman född den 11/4 1818 i Ramsberg
Efter några år är familjen struken och i noteringarna står det ”Borta utan besked”, sen är det tillskrivet ”Eskilstuna 1821”. Det ser ut som om familjen återvänder till Eskilstuna efter 4 år.”

I Födelseboken från Eskilstuna 1821 står att de får ytterligare en son vid namn LARS AUGUST (något födelsedatum står inte).
”Föräldrar: Carl Gustaf Norenius och hustru Maja Stina Söderqvist som hitkom från Ramsberg att handla smide, fingo Dopsedel, den de förlorat och blevo sedemera kvar här”.

Här har vi alltså den blivande Knivsmeden LARS AUGUST NORENIUS !

Nu ska vi följa LARS AUGUST barnaår med fadern Carl Gustaf och modern Maja Stina samt syskonen. När de återvände till Eskilstuna 1821 är familjen omöjlig att hitta, men 1823 återfinns de på Gården 63, 64, 65 som ägs av Bleckslagaren Carl Ad. Asperén.
I noteringarna står: ” Norenius och hustru voro här boende i flera år. Flyttade 1817 till Ramshyttan, voro där vid pass 1 ½ år. Kommo ånyo hit, ville här intränga (=besätta) sig, varom Prosess som nu låter vara anhängig (=ärende överlämnat till Domstol för att prövas) i Commun Colegiet är länge sedan väckt. Under tiden här, LARS AUGUST blevo född”. Folket supigt (=supigt leverne).
Vi får betänka att Eskilstuna var delat i Fristaden åren 1771-1833 samt Gamla Staden när detta hände. Vi har nu med all säkerhet genom prästerskapets skrivning i kyrkboken fått svart på vitt hur det kunde gå till vid efterföljandet av bestämmelserna för bosättning i fristaden. Carl Gustaf Norenius med familj flyttar till gård 61 inom Fristaden 1817. De återkommer tydligen till Fristaden Eskilstuna sent 1821 med en relativt nyfödd LARS AUGUST. Familjen håller sig då troligen ifrån både husförhörslängder samt födelseböcket men hittas åter år 1823 då två-årige LARS AUGUST skrivs in i 1821 års födelsebok, men utan födelsedatum?  Ville här ”intränga” tydligt är att Commun Collegiet ville avhysa dem från Fristaden men att Domstolen lät familjen C. G. Norenius stanna i Fristaden trots, ”Folket supigt”, Fristaden hade vid den tiden ca 1600 innevånare, samtidigt som gamla staden utanför hade ca 600 innevånare.

1824 flyttar familjen till Fröbergs Gård nr 62. Där föds ytterligare en son, Carl Herman den 4/2 1825.

Den 17:e augusti 1825 dömdes Carl Gustaf Norenius
för hustrumisshandel och för att den 7:e i denna månad att med en
s.k. skomakarkniv, medelst skärande i halsen, försökt själv avhända sig livet,
till åtta dagar på vatten och bröd.

När domen avkunnades var familjen försvunnen.

I noteringarna står: Norenius med hustru och flera barn 15/11, vet ej varthän”. Att notera är att sonen Carl Herman född11/4 1818 i Ramsberg inte står med i någon av böckerna i Eskilstuna. Han är troligen död eftersom de döpte även nästa son till Carl Herman. Vid ett tillfälle i Husförhörslängden, Eskilstuna 1823 – 1825 står LARS AUGUST som född 12/12 1821 i Stenkvista. Födelseboken för Stenkvista 1821 är genomgången och där finns han inte med. Därför mycket troligt skrivfel, men märkligt ?

Familjen hittas igen 1826 – 1828 på Gården 108. Ägs av Knivsmeden Ekholms änka, Anna Greta Grubb. Där står: Hyresfolk Smidesdrängen Carl Gustaf Norenius född 1796 i Ramsberg. Hustrun Maja Stina (Christina) Söderqvist född 20/12 1785 i Örebro

Dotter: Christina Matilda Björklund född 7/8 1815 i Eskilstuna. Hon flyttar hemifrån 1827, till staden.

Dotter: Maria Albertina Norenius född 2/8 1816 i Eskilstuna. Hon flyttar till Nr 3 Fattiggården.

Sonen: LARS AUGUST NORENIUS född 1821 i Eskilstuna.

Sonen Carl Herman som föddes den 4/2 1825 står inte med längre. Oklart vad som hänt honom.

Åren 1829-1831 står f. d Smidesdrängen Carl Gustaf Norenius samt hustrun och LARS AUGUST skrivna på Gården nr 103 som ägs av Knivsmeden Jonas Fredrik Svalling.
I noteringarna står det: ”LARS AUGUST har i flera veckor 1830, på stadens bekostnad undervisats av P. Fred”.

”Uselt folk. Helt förstörd av brännvin. Han (fadern) har ofta varit vansinnig”

Åren 1832-1833 återfinns familjen på Gården 109, den ägs av Smeden Jonas Landin. Här börjar det nog gå svårt utför med föräldrarna.” Norenius ofta vansinnig”.
1833 står en mycket svårtydd notering om att man inte riktigt vet var de tar vägen.

Har inte lyckats hitta föräldrarna igen. Det vi vet är att fadern Carl Gustaf Norenius dör i Eskilstuna den 25/2 1836 av lungsot. 40 år gammal.

Nu är den unga pojken LARS AUGUST, vid endast 13 års ålder, lämnad att klara sig själv. Han kommer som lärling till Gården nr 144 år 1834, den ägs av Knivsmeden Lars Gustaf ÖsterbergLARS AUGUST NORENIUS var lärling hos Knivsmeden Lars Gustaf Österberg mellan 1834 – 1838 . 1838 händer något som kommer att följa honom genom hela livet i kyrkböckerna.

I Husförhörslängden står ” Lärlingen M. Peter Norberg född 9/1 1813 i Stockholm. Norberg undergick den 2/4 1835 kyrkoplikt för stöld första gången. Andra gången den 17/6 1838 då han arresterades, med vatten och bröd tillsammans med Lärlingen LARS AUGUST NORENIUS som också straffades samma dag, 17/6 1838, även han med vatten och bröd. Norenius undergått uppenbar kyrkoplikt för stöld (detta innebar att man inför sockenborna, i den församling man bodde, under gudstjänsten gick upp på pliktpallen erkände sin skuld och betygade sin ånger). Norberg flyttade ut ur staden den 19/12 1838 och NORENIUS efter stölden till Gården nr 19 som lärling hos Låssmeden Anders Broberg”. Om dessa två ynglingar stulit från Knivsmeden Österberg eller någon annan, framgår inte av Husförhörslängden. Men båda fick ju flytta från Österberg.

Senare 1838 flyttar LARS AUGUST igen, denna gång som lärling till Gården nr 29, som ägdes av Knivsmeden Anders Nordvall. När Anders Nordvall flyttar till Gården nr 44 , år 1839 följer LARS AUGUST med och stannar där fram till 1843 då han flyttar till Gården nr 190/44 som lärling hos Knivsmeden Carl Fredric Toll fram till 1846 då han åter blir lärling hos Knivsmeden Lars Gustaf Österberg på Gården 265/144. Här stannar han i fyra år.

1850 flyttar LARS AUGUST NORENIUS till Gården nr 63. Nu står han skriven som Smedesarbetare. Han gifter sig den 28/4 1851 med Anna Cathrina Andersdotter född 28/4 1826 i Medåker. Paret flyttar till Gården nr 147 år 1852. Nu står han skriven som Egen arbetare, Försörjningssmed. De får en son: Carl August Albert född 21/4 1854 i Eskilstuna. Död 30/5 1854.  Efter sonens död 1854 flyttar paret till Gården nr 4, den ägs av Smedsmästaren Johan Hydrén. LARS AUGUST står då skriven som Smedesarbetare/Egen arbetare. 1855 flyttar de till Fristaden Nr 157, där han står skriven som Smedesarbetare.

Den 25/10 1859 flyttar paret till St. Ilian (en församling utanför Västerås kommun.)
I St.Ilian bosatte de sig på Hofdesta No: 1. LARS AUGUST står som Knivsmed. Återigen står det att han är född i Stenkvista, vilket ju har visat sig vara felaktigt.

De flyttar in till Västerås 1862. Bosätter sig i Västerås Domkyrkoförsamling Gården No:118. Han står som Knivsmed fram till sin död den 9/3 1883. Då bor de på Gården 119. Dödsorsak: Kronisk luftrörskatarr. LARS AUGUST NORENIUS blev 62 år gammal. Hans hustru Anna Cathrina Andersdotter- Norenius dog den 2/1 1893.
De fick aldrig några fler barn.

Ett livsöde onekligen, LARS AUGUST ett barn som kom till världen i en svår tid, i en familj som av någon anledning ej blev särskilt bofasta. En familj som vi i dag skulle säga att de levde i mycket stor social misär. Upp till tretton års ålder var Lars August med om ca. 8-10 flyttningar med familjen! En halvsyster Christina Matilda som flyttade hemifrån som tolvåring!  En helsyster Maria Albertina som hamnade på Nr 3 Fattiggården, som barn! En storebror Carl Herman som troligen dör liten? En lillebror Carl Herman som även han försvann från familjen? Ett spritmissbruk som eskalerade i familjen. En fader som dog när LARS AUGUST var endast tretton år.

Han var ett barn som kom till världen till verkligen svåra förhållanden och som enligt kyrkböckerna inte har något födelsedatum, vad kunde det bliva av ett sådant barn?Svaret har vi. En verkligen mycket duktig knivsmed blev det av LARS AUGUST tack vare att det fanns den rätta ”tågan” i detta gossebarn även om förutsättningarna inte var de bästa från starten. Som nioåring 1830 fick han undervisning ett antal veckor på stadens, (Eskilstunas), bekostnad. Knivsmedslärling från tretton års ålder. Som tog vara på bestraffningen, vatten och bröd samt pliktpallen, som sjuttonåring samt fortsatte sin lärling – gesälltid hos ett antal mästare. Från tretton års ålder tills sin död var han med om ca 13 flyttningar. Han gjorde åtta år, bl.a. de sista fyra åren som lärling hos L.G Österberg som räknats som en av de främsta kvalitetsmässigt av Eskilstunas knivsmeder.

Det troliga är att Lars August från omkring början av 1850 talet, tillverkar sina egna knivar och i varje fall fram till slutet på 1859 då han flyttar till St. Ilian utanför Västerås.
Vi vet att han var specialist på både de verkligt stora s.k. instrumentknivarna med upp till 14 olika verktyg, ja knivar med en outfälld längd av 135 – 150 mm och med en vikt på ca.370 till över 400 gram men även till mindre modeller av instrumentknivar

Har bl.a. identifierat en mindre instrumentkniv åt Ulrika Museum, stämplad, samt har även själv en ostämplad som jag ställer mig något frågande till.

Skulle du läsare ha någon instrumentkniv, eller någon annan typ av kniv, stämplad L.A. Norenius, Eskilstuna, A. Norenius, Eskilstuna , kanske L.A.N. Eskilstuna, eller bara A.N, Eskilstuna får Du mycket gärna höra av dig.

På sid.144 i boken Knivar från Eskilstuna står de uppgifter om LARS AUGUST NORENIUS som författaren Arne Marmér lyckades ta fram + bilder på de två knivar av Norenius som Museet i Eskilstuna förfogar över.

Då vi vet att han flyttade till St. Ilian utanför Västerås den 25 oktober 1859 så är det verkligen intressant för den fortsatta forskningen på honom att få veta om han fortsatte knivtillverkningen där med samma typ av knivar, ev. någon annan typ av kniv?
Vad hade han då för stämpling?
Han står ju onekligen kvar som knivsmed i kyrkböckerna till sin död.
Vad gjorde han sina sista 24 år vid och  i Västerås ?
För det var väl inte så illa att han slutade sin knivtillverkning redan som 38 åring efter knappt 10 år som egensmed ?

Stort tack till svägerskan Inga-Britt, en pärla, för storjobbet med släktforskningen.

Hasse Ekman