Vad händer?

Vad händer……?

Under  november månad så finns en del av mina knivar utställda på BIBLIOTEKET i MJÖLBY.

Nu är den fina knivutställningen på Eskilstuna Museum, baserad på boken KNIVAR från ESKILSTUNA av ARNE MARMÉR, nedlockad för denna gången den har verkligen varit sevärd för alla. 

Nu finns ju risken att de gamla knivskatterna göms undan i ett magasin för att ev. plockas fram vart tionde år för att ”luftas”? 

Vi har inte en aning om när vi kan få en ny chans att återse en del av de objekt som var det som gav fröet till den blomstrande industristad som Eskilstuna i dag är.

Borde inte vara så ekonomiskt betungande eller svårt att ordna till en permanentutställning med endast en kniv av varje smed av de knivsmeder som under de gångna åren verkat i Sveriges knivstad Eskilstuna och som museet förfogar över.

En fin blandning av de ca. 150 st. olika pennknivar, fickknivar, dolkar mm. de har, under glas och ram tillsammans med en skylt med smedens namn samt verksamhetstiden som knivsmed i Eskilstuna.

En sådan tavla, på en väl synlig plats i museet, förslagsvis den ombyggda cafeterian, skulle inte bara vara uppskattat av de flesta av museets besökare utan även ett sätt att visa en hedrande uppskattning för samt av de många knivsmeder som under åren haft sin försörjning där.

För det var ju så det egentligen började, med Rademacher, dugliga knivsmeder som Hammarbom, Graffman, Lohe, C.O Ryd, Berg, H. Hallström, EKA, Emil Olsson, Hedengranarna, Österbergarna samt många, många fler, även en och annan Hobergare !
Alla har de bidragit, på sitt sätt, till att Eskilstuna tidigt blev känt samt räknats som mycket stora uti knivvärlden!

I dag finns strängt taget bara EKA knivar (utan inhemsk tillverkning) samt Jan-Erik Hammar i Bergska smedjan som upprätthåller de gamla knivtraditionerna i Eskilstuna.
Hasse Ekman